top of page

Projektowanie maszyn, urządzeń oraz konstrukcji

  • wykonywanie nowych projektów maszyn i urządzeń w zależności od potrzeb klienta

  • wykonywanie dokumentacji rysunkowej oraz modeli 3D

  • rozwiązywanie problemów w fazie projektowania

Budowa maszyn, urządzeń i konstrukcji wg dokumentacji własnej lub klienta:

•        automatyzacja procesów produkcyjnych

•        wykonywanie części maszyn

•        budowa konstrukcji nośnych, ram

•        montaż na podstawie projektu

•        wprowadzanie zmian i poprawek przy montażu

•        uruchomienie maszyny i próby

Wykonywanie sterowania maszyn:

•        programowanie maszyn i urzadzeń

•        wykonywanie zabezpieczeń zgodnych z kategorią bezpieczeństwa

•        zmiany w działaniu procesów na maszynie

•        wykonywanie schematów elektrycznych, programów

Remonty maszyn:

•        przegląd maszyn i urządzeń

•        ocena stanu technicznego maszyny

•        wykonywanie napraw oraz regeneracja/wymiana zużytych elementów

•        uruchomienie i testowanie działania maszyny

Przemieszczenia i montaże technologiczne:

•        demontaż maszyn i linii produkcyjnych we wskazanym miejscu przez klienta

•        transport maszyn i urzadzeń

•        montaż maszyn w miejscu docelowym

•        wprowadzenie zmian wynikłych przy relokacji

•        regulacja i uruchomienie maszyn

Dostosowywanie maszyn do nowych wymogów bezpieczeństwa:

•        analiza ryzyka

•        określenie kategorii bezpieczeństwa

•        projekt osłon i zabezpieczeń w celu wyeliminowania możliwych zagrożeń

Obróbka części maszyn:

•        cięcie

•        toczenie

•        frezowanie

•        szlifowanie

•        dłutowanie

w kooperacji z firmami specjalistycznymi:

•        hartowanie

•        nawęglanie

•        wyżarzanie

•        chromowanie

•        gumowanie

•        czernienie

•        cynkowan

1 / 1

Please reload

bottom of page